Navigatio


 


Cilt: 9  Sayı: 47 (Aralık 2016)    Volume: 9  Issue: 47 (December 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

İŞLETME – KAMU YÖNETİMİ – İKTİSAT - İLETİŞİM

BUSINESS-ECONOMICS-COMMUNICATION

 

POSTMODERN TOPLUMDA KADIN KİMLİĞİNİN BEDENİ ÜZERİNDEN İNŞASI

Ömür ALYAKUT

SİYASAL İLETİŞİM VE YEREL MEDYA: EDİRNE YERELBASININA GÖRE 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

Şerif ARSLAN

SEYAHAT ACENTALARININ E-HİZMET UYGULAMALARININ KALİTESİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE MÜŞTERİ SADAKATİNE ETKİSİ: ANKARA ÖRNEĞİ

Ali Turan BAYRAM - R. Pars ŞAHBAZ

ENGELLİ TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞ ORTAMINDA KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ENGELLİ OLMAYANLARIN BU SORUNLAR HAKKINDAKİ ALGILAMALARI: KARŞILAŞTIRMALI BİR ALAN ARAŞTIRMASI

İbrahim BOZACI

ÜNİVERSİTELERDE BİREYSEL VE ÖRGÜTSEL DEĞERLER İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLERLE YÖNETİME YÖNELİK ALGILARI

Tuba BÜYÜKBEŞE - Aydın ÖZDEMİR

ÇALIŞMAYA TUTKUNLUĞUN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA

Bilal ÇANKIR

STOCK RETURN ANOMALIES: EVIDENCE FROM BORSA İSTANBUL

Hüseyin DAĞLI - Duygu ARSLANTÜRK ÇÖLLÜ

AR-GE VE YENİLİĞİN FİNANSAL PERFORMANS VE İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ

Ahmet Zeki DEMİR Faruk ALPASLAN

KARİYER DANIŞMANLIĞI VE ÖZSAYGI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Altan DOĞAN - Onur Hasan ÖZGÜN - Rıza DEMİR - Erman TÜRKMEN

TÜRKİYE’DE YEŞİL BİLİŞİM: Y KUŞAĞININ YEŞİL BİLİŞİM ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Onur DOĞAN - Zeki Atıl BULUT - Hande Gül ATASAĞUN

TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞMESİNDE ARTAN AVM’LERİN ETKİSİ (VAN İLİ ÖRNEĞİ)

M. Zeki DUMAN

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU YATIRIMLARININ UYGULANDIĞI BÖLGELERDEKİ TAŞINMAZ DEĞER ARTIŞI VE KENTLEŞME ÜZERİNDE ETKİSİ: OSMANİYE İLİ ÖRNEĞİ

Nuri ERDEM

CAREER CHANGE AND DISSATISFACTION REASONS OF HOTEL MANAGERS: ANKARA EXAMPLE

Feriyal FARHADI ANDARABI

HASTANE VE HEKİM TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Esra FENER - Mesut ÇİMEN

MARY PARKER FOLLET: YÖNETİMDE İNSAN UNSURU

Kutay GÖKDENİZ - Vahap AYDEMİR

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE TOPLAM MALİYET VE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YAKLAŞIMLARININ KIYASLANMASI

Nusret GÖKSU - Alaeddin KOSKA - Mehri Banu SÜNBÜL

ANTRENÖRLERİN İNTİKAM (ÖÇ ALMA) DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Sevim GÜLLÜ - Süleyman ŞAHİN

TEDARİK ZİNCİRİ İNOVASYONUNUN PERFORMANSA ETKİSİ: BİR UYGULAMA

Dilşad GÜZEL - Fatma Gül YAZICILAR

İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE MEDYA KULLANIMI: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Sefer KALAMAN - Mikail BAT

2008 KÜRESEL KRİZİ KARŞISINDA MERKEZ BANKALARININ ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

Zeynep KARAŞ

İŞLETMELERDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI UYGULAMALARININ İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNE VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA

Selçuk KORUCUK

KIRSAL YOKSULLUĞUN GİDERİLMESİNDE KIRSAL TURİZMİN YERİ VE BİR UYGULAMA

Doğan KUTUKIZ - Abdullah USLU - Birol ÖZTÜRK - Emine ÖZDEK - A. Emre DERİNKÖK

6360 SAYILI YASA İLE BİRLİKTE BÜROKRASİDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİM

Çiğdem PANK

THE EFFECT OF CAREER MANAGEMENT APPLICATIONS ON EMPLOYEE CREATIVITY:  A RESEARCH IN KONYA, TURKEY

Dilek SAĞLIK - Abdullah YILMAZ

FUTBOL HAKEM VE GÖZLEMCİLERİNİN FUTBOL PROGRAM VE SUNUCULARINA İLİŞKİN BAZI GÖRÜŞLERİ

Süleyman ŞAHİN - Sevim GÜLLÜ - M. Fatih KARAHÜSEYİNOĞLU

ÇALIŞANLARIN LİDERLİK ALGISI VE TERS MOBBİNG EĞİLİMİ: İŞGÖREN ODAKLI LİDERLİĞİN ETKİSİ

H. Tezcan UYSAL

BOLOGNA REFORMS ON THE FIELD: VIEWS FROM COORDINATORS AT TURKISH UNIVERSITIES

Devrim VURAL YILMAZ

AĞIZDAN AĞIZA PAZARLAMA ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Oğuz YAVUZYILMAZ - Yusuf ARSLAN

AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM

Oğuz YAVUZYILMAZ

KADIN GİRİŞİMCİLERİN, KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN DESTEK ALMA SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR: GAZİANTEP İLİNDE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME

İbrahim YILDIRIM - Esra ÇIKMAZ

EGE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN BAKIŞ AÇILARI

Elif YILDIZ - Orçun KEÇECİ

 

 

 

 ISSN: 1307 -9581