Navigation


 


Cilt: 9  Sayı: 47 (Aralık 2016)    Volume: 9  Issue: 47 (December 2016)

 

Kapak / Cover       Künye / About the Journal     İçindekiler / Contents

 

SOSYOLOJİ – PSİKOLOJİ -FELSEFE

PSYCHOLOGY – SOCIOLOGY -  PHYCHOLOGY

 

AYKIRI BİR DÜŞÜNÜR OLARAK J. BAUDRILLARD VE GÖSTERİŞ AMAÇLI TÜKETİM

Mehmet ANIK

“DEMOKRATİK AÇILIM” İLE “MİLLÎ BİRLİK VE KARDEŞLİK PROJESİ” ARASINDA AK PARTİ DÖNEMİ KİMLİK POLİTİKALARI

Adem BÖLÜKBAŞI

TÜRKİYE’DE MİMARLIK-CİNSİYET İLİŞKİSİ: BİBLİYOGRAFİK BİR ÇALIŞMA

Tolga CÜRGÜL

MULTİPLE SKLEROZ HASTALARINDA BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İNTİHAR DÜŞÜNCESİNE ETKİSİ 

Kübra GÜMÜŞ - Serap SEZGİN

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN DEĞER YÖNELİMLERİNİN SCHWARTZ DEĞERLER ÖLÇEĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Özgür KIRAN - Seyfullah GÜL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PSİKOLOJİK DOĞUM SIRASI VE YAŞAM DOYUMUNUN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİNİ YORDAMA GÜCÜNÜN İNCELENMESİ

Oğuzhan KIRDÖK - Pervin Büşra ALİBEKİROĞLU

TÜRK SİYASAL YAŞAMINDA İSLAMİ KÜRT BİR MUHALEFET PARTİSİ: HÜR DAVA PARTİSİ ÖRNEĞİ

Yunus KOÇ - Âdem PALABIYIK

Case study on how activities differ between women and men in an urban outdoor space

Sema MUMCU - Tuğba DÜZENLİ - Ali ÖZBILEN

AİLE İÇİ ŞİDDETİN TEMEL DEĞİŞKENLERİNİN VE ŞİDDETE TANIKLIK ETMENİN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN “CAM KIRIKLARI PARKI” ROMANI ÜZERİNDEN İNCELENMESİ VE EDEBİ ESERLERİN SOSYAL HİZMET EĞİTİM MÜFREDATLARINDA KULLANIMI

Ural NADIR

A HERMIT: A KIERKEGAARDIAN READING OF GEORGE ELIOT’S SILAS MARNER

Hasan NASSİRİ - Özgür KIRAN - Seyfullah GÜL

EV’DEN SOKAK’A, OKUL’DAN EYLEM’E SON ÇOCUK SÖMÜRGE: YDG-H GEÇLİĞİ

Âdem PALABIYIK

BELİREN YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR VE TAMAMLANMA İHTİYACI KİMLİK STİLLERİNİ YORDAMAKTA MIDIR?

Mehmet Ertuğrul UÇAR - Ümit MORSÜNBÜL - Hasan ATAK

YAZILI BASINDA YAYINLANAN HABERLERDE TOPLUMSAL CİNSİYET VE DİN İLİŞKİSİ

İbrahim YENEN

 

 


 ISSN: 1307 -9581