Navigation


 


YÖNETİM VE KURULLAR

Editör

Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ

 

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Prof. Dr. M. Yavuz ERLER

Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN

Doç. Dr. Emine KOLAÇ

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ

Doç. Dr. Selçuk BALI

Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN

Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK

Yrd. Doç. Dr. Ahmet DAĞLI

 

Hakem ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulhalik BAKIR (Bilecik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL (Yakın Doğu Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali YILMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Atabey KILIÇ (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Arslan TOPAKKAYA (Erciyes Üniversitesi)

Prof. Dr. Byoungduk SHON  (Chongshin University)  

Prof. Dr. Cevdet KILIÇ  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)           

Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ (Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan ERBAY (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Hanife Nalan GENÇ  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. İlhan EKİNCİ (Ordu Üniversitesi)

Prof. Dr. Kadir PEKTAŞ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Yavuz ERLER (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Maimunah ISMAIL (Universiti Putra Malaysia)

Prof. Dr. Maria Pia PEDANI  (Universita' Ca' Foscari Di Venezia)

Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Necati DEMİR (Gazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Orhan Kemal TAVUKÇU (Rize Üniversitesi)

Prof. Dr. Recep EFE (Balıkesir Üniversitesi)

Prof. Dr. Robert VIVIAN (Alma College, Michigan)

Prof. Dr. Ülkü ELİÜZ  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ünal İBRET (Kastamonu Üniversitesi)

Prof. Dr. Yüksel SAYAN (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Zeki TAŞTAN (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Prof. Dr. Adem CEYHAN (Celal Bayar Üniversitesi)

Prof. Dr. Barbara KELLNER-HEINKELE (Freie Universität)

Prof. Dr. Burhanettin TATAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Doğan GÜNAY (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ  (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdoğan BOZ  (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN  (Ege Üniversitesi)

Prof. Dr. Hanifi VURAL  (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Prof. Dr. Harun YILDIZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Hasan KAVRUK  (İnönü Üniversitesi)

Prof. Dr. Hatice AYNUR  (Şehir Üniversitesi)

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ  (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Ingeborg BALDAUF (Humboldt Universität zu Berlin)

Prof. Dr. M. Ali KİRMAN  (Sütçü İmam Üniversitesi)

Prof. Dr. M. Fatih KÖKSAL (Ahi Evran Üniversitesi)

Prof. Dr. Mahmut AYDIN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK (Atatürk Üniversitesi)

Prof. Dr. Mustafa S. KAÇALİN (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Namık AÇIKGÖZ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

Prof. Dr. Pavel DOLUKHANOV (University of Newcastle) 

Prof. Dr. Rainer CZICHON (Berlin Freie Universität)

Prof. Dr. Şeref BOYRAZ (Cumhuriyet Üniversitesi)

Prof. Dr. Ulvi KESER  (Atılım Üniversitesi)

Prof. Dr. Umay  GÜNAY (YÖDAK Üyesi) 

Prof. Dr. Walter ANDREWS (University of Washington)

Prof. Dr. Zehra TOSKA (Boğaziçi Üniversitesi)

Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi)

Doç. Dr. A.Cüneyt EREN   (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet Cüneyt ISSI  (Medeniyet Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet ŞİMŞEK (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali GÖÇER  (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Ayşe PUL (Ordu Üniversitesi)

Doç. Dr. Bayram ÜNAL  (FBC Suny-Binghamton)

Doç. Dr. Bekir ŞİŞMAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Cuma ÇATALOLUK (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Emine KOLAÇ (Anadolu Üniversitesi)

Doç. Dr. Erhan AYDIN (Erciyes Üniversitesi)

Doç. Dr. Ersin ÖZASLAN (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Ersin TERES (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Eyüp BACANLI (TOBB Üniversitesi)

Doç. Dr. Faruk KAYA  (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi)

Doç. Dr. Fatih ÜNAL (Ordu Üniversitesi)

Doç. Dr. Ferhat ASLAN (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Gül CELKAN (Macon State College)     

Doç. Dr. Hakan TAŞ   (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Hasan BABACAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)

Doç. Dr. Haşim ŞAHİN (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Hüseyin MUŞMAL (Selçuk Üniversitesi)

Doç. Dr. İsmail KIVRIM  (Gaziantep Üniversitesi)

Doç. Dr. Kamile AKGÜL (Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

Doç. Dr. Lerzan GÜLTEKİN (Atılım Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet YAVUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Mehmet ZAMAN (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Musa BİLGİZ  (Atatürk Üniversitesi)

Doç. Dr. Netice YILDIZ (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

Doç. Dr. Norhasni Zainal ABIDDIN (Universiti Putra Malaysia)

Doç. Dr. Nurcan DELEN KARAAĞAÇ (İstanbul Üniversitesi)

Doç. Dr. Saadet KARAKÖSE (Pamukkale Üniversitesi)

Doç. Dr. Sedat YAZICI (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)

Doç. Dr. Selahaddin BEKKİ (Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Selçuk BALI (Giresun Üniversitesi)

Doç. Dr. Sibel KILIÇ  (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Soyalp TAMÇELİK  (Gazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Veli ÜNSAL  (Ahi Evran Üniversitesi)

Doç. Dr. Yakup POYRAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Doç. Dr. Yunus KAPLAN (Korkut Ata Üniversitesi)

Doç. Dr. Yılmaz KARADENİZ (Muş Alparslan Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN (Sinop Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Adem ÇALIŞKAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Akın TEMÜR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali YILMAZ (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Alpaslan OKUR  (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ayşe ATICI ARAYANCAN (Ankara Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Barış TOPTAŞ (Adıyaman Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Cafer ÖZDEMİR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Davut KAPLAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Davut YİĞİTPAŞA (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Eyüp ARTVİNLİ (Osmangazi Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖLKER (Selçuk Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kasım ERTAŞ  (Şırnak Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Kemal ÖZKURT (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)     

Yrd. Doç. Dr. M. Hakan SAKAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Mustafa BIYIKLI  (Dumlupınar Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Ömer ERDEN (Ordu Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Özlem SÜRÜCÜ (Sinop Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Recep CENGİZ  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Salih DEMİRBİLEK(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Sami BAYRAKTAR (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Suat DONUK (Celal Bayar Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Şahin SARUHAN  (Düzce Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ  (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Tolga ÖZŞEN   (Onsekiz Mart Üniversitesi)

 

 


TURKÇE

 ENGLISH

 ISSN: 1307 -9581

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Research uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimiz; EBSCO, MLA, DOAJ, Proquest CSA (Linguistics and Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts), Scientific Commons, BC ELN,  Ulrichsweb, Index Islamicus, SSRN, ICAAP, Index Copernicus, J-Gate, Journal Seek, ASOS Index, Journal Database, TEI, SIOP SocIndex, Pubget, DRJI and WorldCat, İSAM vb. uluslararası indeks ve veritabanlarında yer almaktadır.