Türkçe English

Anasayfa  |  Dergi Hakkında   |  Yazım ve Yayın İlkeleri  |  Makale Takip Sistemi  |  İletişim                                                                                              issn: 1307-9581
     

 

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

2007 yılından bu yana yılda en az dört sayı olarak internet üzerinden yayımlanan  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of  International Social Researchbirçok indeks tarafından taranan ve yüzlerce yurt dışı kütüphanede kataloglanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 

 

 

 


 

    Yayın Etiği  

 

 

DERGİ YÖNETİMİ/EDİTÖRLÜĞÜ, yayınlanma talebiyle gönderilen makaleyi bilimsel etik kurallarını dikkate alarak, gerekli intihal taramasının yapılmasının ardından yayına uygunluk açısından inceler ve objektif bir şekilde değerlendirilmek üzere konunun bilimsel muhtevası çerçevesinde en uygun hakemlere yönlendirir.

 

HAKEM(LER), bilimsel ve objektif ölçütler çerçevesine makaleleri değerlendirirler, makalenin nitelik ve kalitesinin artması için önerilerde bulunur(lar).

 

YAZAR(LAR), makale metnini oluştururken faydalandıkları ve kullandıkları tüm kaynakları (yayın ilkeleri sayfasında yer alan atıf kurallarına göre) belirtmek zorundadır(lar).   Değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilen makalelerin word dosyalarında, yazar(lar)ı tanımlayıcı herhangi bir bilgi bulunmamasına dikkat edilir. Bu şekilde, hakemler yazarın kimliğini bilmezler ve makalenin bilimsel muhtevasına göre hareket ederler.

Buna ilaveten, dergiye gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dahilinde bulunmaması gerekmektedir. Makalenin, hakem süreci tamamlanmadan başka bir yayın organına gönderilmesi etik karşılanmamaktadır. Bu durumların tespiti halinde,  makale sahibinin dergi sistemindeki üyeliği iptal edilerek sonraki süreçte hiçbir makalesi değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

ETİK KURUL ONAYI:

Alınan karar uyarınca, 01.07.2020’den sonra dergiye gönderilecek makalelerde “etik kurul onayı” gerektirecek muhteva söz konusu ise “etik kurul onay belgesi” talep edilmektedir.

Bu bağlamda:
anket, mülakat, gözlem, deney, görüşme teknikleri vb. kullanılarak toplanan veriler aracılığıyla hazırlanan makaleler;
insanlar üzerinde yapılan klinik çalışmalar
ve
hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar
için “”etik kurul onay belgesi” zorunludur. Makale, “kişisel verilerin korunması” kanununa aykırı olmamalıdır. Bu tür durumlarda da etik kurul onayı talep edilmektedir.

Etik kurul onayı gerektiren bu gibi durumlarda “etik kurul onay belgesi” alınmalı; makalede (Yöntem bölümünde) etik kurul raporu alınan kurum, tarih ve sayı numarası muhakkak belirtilmelidir. Makale gönderilirken etik kurul onay belgesinin de gönderilmesi gerekir.

Ayrıca, makalede “araştırmaya katılmanın gönüllülük esasına dayalı olduğu bir katılım sonucunda veriler elde edilmişse” katılımcıların bilgilendirilmiş gönüllü onam formunun imzaladığı da belirtilmelidir.

 

İNTİHAL  (plagiarism):

Dergimiz, intihal (plagiarism) konusunda son derece hassastır. Bu nedenle, dergiye gönderilen makaleler intihal taramasından geçirilir. Dergimizde intihal tespiti için dünyada birçok akademik derginin tercih ettiği Crossref Similarity Check sistemi kullanılmaktadır. Kullanılan sistem, Turnitin'in metin karşılaştırma aracı iThenticate'e erişim sağlayarak bilimsel ve profesyonel intihalleri önlemektedir.

        

İntihal tespit edilen makale, hakem sürecine dahil edilmez. 


 

 

 

 

 

 

 


Duyurular

  Yayın süreçleriyle ilgili ayrıntılı bilgi "YAZIM VE YAYIN İLKELERİ" ve "HAKEM SÜRECİ" sayfalarımızda mevcuttur.

  İndeksler

          

   

      

   

   
       
   

   


Adres : Kocaeli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İzmit / Kocaeli
Telefon :+905076095206 Faks :
Eposta :dergi@sosyalarastirmalar.com